Екопедагогика

 

Екопедагогиката най-често се определя като проект и модел за нова устойчива цивилизация от екологична гледна точка (Antunes & Gadotti, 2005). Eкопедагогиката може да се разглежда и като нов вид наука за това как да се създаде една по-справедлива, по-екологична и по-мирна жизненоспособна цивилизация (Grigorov, 2011). Това е проект, който се стреми да премине оттатък образователните, институционални и организационни ограничения на концепцията за устойчиво развитие (Gadotti, 2008) и да реализира на практика една по-устойчива, красива и хуманна визия за бъдеще.

Докато историята на Екопедагогиката води началото си от Латинска Америка и произведенията на световно изтъкнати педагози и автори като Пауло Фрейре, Моакир Гадоти, Франциско Гутиерез, Круз Прадо, и Ричард Кан (в Северноамерикански контекст), то днес нейното значение е глобално и Екопедагогиката се превръща все повече и повече в Планетарен образователен проект за мир и устойчивост, който обединява мъдростта и светогледа на традиционните култури от всички ширини (Gutierrez & Prado, 1999).

Като педагогическа теория, екопедагогиката е алтернатива на съвременните “top-down” (oтгоре-надолу) педагогики, които „виждат децата и студентите просто като „контейнери” които трябва да се запълват безкритично с информация и които са основани на опресивни практики на образование превръщащи учениците в обекти, търпеливо получаващи, наизустяващи и преповтарящи информация. Не е изненадващо, че тази „депозитарна” концепция на образование счита хората за нагаждащи се, управляеми същества. Колкото повече учениците се стремят да наизустят „депозитите” преподадени на тях, толкова по-малко те развиват критическото съзнание, което би произлязло от тяхната реална намеса в света като трансформатори на този свят. Колкото по цялостно учениците приемат пасивната роля наложена на тях, толкова повече те се стремят основно да се приспособят към света такъв какъвто е и към фрагментираната представа за реалността „депозитирана” в тях (Freire, 2002, 1973).

Противно на това, Екопедагогиката представлява участническо и креативно образование което се основава върху живота и върху любовта към живота и Природата. То не разделя учениците по изкуствен начин от реалния свят и неговите проблеми, но поставя тези проблеми и учи как да се справим с тях, чрез действие, творчество и диалог, как да създадем една по-справедлива, нормална и екоустойчива цивилизация вместо просто да се приспособяваме към света.

Като образователна интерактивна програма, Екопедагогиката:

- Култивира в учениците критическо мислене, изграждане на самосъзнание, култура на диалог и активно демократическо участие в обществото.

- Преподава нови базови екологични компетенции (ecoliteracies) и нови модели за социално отговорен и екологичен начин на живот.

- Образова критически учениците да извършват действия за социална справедливост и екоустойчивост в местното и глобално общество.

 

 Екопедагогика основана на Действие

    Предотврати-Съхрани-Изгради   

БЦУРЕ предлага програма за Екопедагогическо Образование и Социализация основани на Действие „Предотврати-Съхрани-Изгради” която цели дълбока екологична и обществена трансформация.        

                   Предотврати:                                                                 
- Замърсяването на Въздух, Вода и Почва;  
- Изчерпването на природните ресурси;
- Неустойчивата (свръх) консумация;
- Зависимост от дроги и алкохол;
-Технологична зависимост и пристрастеност  към компютъра;
- Насилието и престъпността;
- „Fast food” и храна основана на химикали;
- Шумово замърсяване;
 
 
                    Съхрани:
- Природните паркове, Природата и Биоразнообразието;
- Културното наследство
- Традиционното екологично познание;
- Човешкото общуване и ценности.
 
 
                        Изгради:
    Устойчиви отношения и структури за:
-  Еко-земеделие;
-  Еко-енергия;
-  Еко-транспорт;
-  Разделно събиране и рециклиране на отпадъци;
-  Еко-земеделски туризъм;
-  Активна интеграция на хора в неравностойно положение, малцинства и деца под риск;
- Социално равенство и справедливост;
- Култура на активен екологичен жизнеспособен начин на живот и спорт;
- Мир по целия свят!

 

 Други структури обвързани с Екопедагогика:

Институт Хармония на Земята, Флорианoполис, Бразилия
http://www.harmonianaterra.org.br/

 

Зелена Теория и Праксис: Журналът по Екопедагогика
http://greentheoryandpraxis.org/

Comments are closed.