Нашият Екип

Стефан Григоров

Президент

 

Придобил Магистърска степен по Социология и Социални Изследвания от Университета на Тренто (Италия), Бакалавърска степен по Политология от Софийски Университет „Св. Климент Охридски” , и сертификат за “Трейнър на Инструкторите по Основи на Политиките за Зелен Растеж” (Trainer of Trainers on the Fundamentals of Green Growth Policies) от United Nations ESCAP и Азиатския Институт за Технологии, Стефан Григоров отделя изминалите 7 години на работа и изследвания по темите на: Политики за Устойчиво Развитие, Участническа и Пряка Демокрация, Екопедагогика (проект за нова алтернативна цивилизация) в Европа, САЩ (2008) и Бразилия (2012-2013). Той е основателят на БЦУРЕ като неговата предпочитана сфера на работа е Екопедагогика. Сред трудове му с международно значение може да се отбележат:

Grigorov, S. (Ed.). 2012. International Handbook of Ecopedagogy for Students, Educators and Parents. A Project for a New Eco-Sustainable Civilization .BCSLDE, 2012. With the special participation of Prof. Dr. Jennifer M. Gidley and Prof. Richard Kahn

Grigorov, S. 2009. Let Education Save the Earth! Towards the Realization of New Sustainable Forms of Humanistic Education. (Нека Образованието да Спаси Земята! Към реализацията на Нови Устойчиви Форми на Хуманистично образование).  Публикувано в “Green Theory and Praxis: The Journal of Ecopedagogy”, Vol. 5, No. 1(2009). Special Year-End Double Issue.

Grigorov, S. 2011. Re-imagining and Reconstructing the University and Schools in Trentino for 2035 and Beyond_ Sustainability Education – the Language of the Future! University of Trento, 2011. (Преосмисляне и Преустройване на Университета и Училищата в Трентино до 2035 и нататък. Образование за Устойчивост – Езикът на Бъдещето!). University of Trento, 2011.

Grigorov, S & Fleuri, R. 2013. Ecopedagogia: educar para uma nova perspectiva ecossocial e intercultural. Visao Global. UNOESC, 2013, Florianopolis, Brasil.

Едно от хобитата на Стефан е изобразителното изкуство и той рисува пейзажи повече от 17 години. Допълнителна уеб страница: http://unitn.academia.edu/stefangrigorov/About

 

Орхидея Митова

Заместник-президент

 

 

Ландшафтен архитект, Орхидея Митова придобива своята степен в Лесотехническия Университет – София, като учи и работи активно по проблемните на озеленяването и еко-архитектурата за устойчиво развитие повече от 13 години. В момента тя също така завършва Магистърска програма по Екология и Устойчиво Развитие към Нов Български Университет. Орхидея е човек, който обича да бъде сред природата и да бъде естествен.

 

Цветозар Захариев

Член на Управителния Съвет

 

 

 

Цветозар Захариев е Докторант в програмата по Икономика и Мениджмънт към Техническия Университет, София, като неговата дисертация е върху: Стратегии за устойчива енергийна ефективност. Той притежава Магистърска степен по Счетоводство и Контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство и Бакалавърска степен по Българска История и Култура от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

Николай Николов

Съвет за Международно сътрудничество и Инвестиции

 

 

Николай притежава Магистърска степен по Политология и Глобално Управление на Околната среда от VU University Amsterdam и Бакалавърска степен по Политология и Европейска интеграция от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Интересите му се простират върху разнообразни сфери като международна политикономия,  екология и политическа философия. В последно време e фокусирал вниманието си върху проблемите на критическата педагогика и устойчиво селско стопанство и производство на храна. Обича природата и всички живи създания.

 

Радостина Вутева

Съвет за Международно сътрудничество и Инвестиции

 

 

Радостина Вутева е родена през 1985г. в Ботевград, малък град в Софийска област. Придобива Магистърска степен по Международно Публично Управление и Публични политики от Еразмус Университет на Ротердам (Холандия) и Бакалавърска степен по Публична Администрация от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работи активно в сферата на Мениджмънт на Европейски Проекти.

 

Христо Доков

Съвет за Международно сътрудничество и Инвестиции

 

 

 

Христо Доков е роден в гр. Троян през 1982 г. В момента, като докторант в Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по Регионално развитие завършва Докторската си дисертация на тема „Оценка на въздействието на кохезионната политика на ЕС”. Специализирал е също така в Кьолнски университет, Виенски университет, Австрийски Институт за Международна Политика. Притежава Бакалавърска степен по Туризъм,  както и магистърска степен по Регионална и Политическа География от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Професионалните и научно-изследователските му интереси са концентрирани в областите на устойчиво и регионално развитие, Европейска интеграция, геополитика, социално-икономическа география и др. Владее английски, немски и руски език.

 

Кирил Григоров

Съвет за Международно сътрудничество и Инвестиции

 

 

Кирил Григоров понастоящем завършва магистърска степен по Психология към Колежа за Отличие „Бернардо Клезио” на Университета на Тренто, Италия. Той придобива бакалавърската си степен по Психология от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Основните практически и изследователски интереси на Кирил са в областите на ранното детско развитие, еко-терапията и човешките ресурси. В последно време съсредоточава изследователската си дейност върху екопедагогически терапевтични градини, възможни начини за осъществяване на социална интеграция и намаляване на агресията. Посветен е също и на трансформацията на практиките на „Човешки ресурси” с цел създаване на устойчиви и отговорни организации в социално, икономическо и екологично отношение.

 

Делян Колев

Съвет за Международно сътрудничество и Инвестиции

 

 

Делян Колев открива емоционалната връзка с природата докато израства в градините и полетата на Института по Физиология на растенията на БАН в покрайнините на София, където майка му работи като млад изследовател. Ежедневните игри – катерене по овощните дърветата от които яде череши и праскови, интереса да опознае и разбере фукцията на различните растения го вдъхновяват от ранна детска възраст. Убеждението, че в Здраво тяло израстващо в контакт с природата, живее здрав и буден ум се настанява трайно в стила на живот който той води.

Понастоящем като младши изследовател-стипендиант по Неврокогнитивни науки в Univerista degli studi di Trento и Scuola Italiana Superiore di Studi Avanzati, Trieste той е заитересован от взаимодействието и връзката между околната среда и менталните процеси предразполагащи към психологическо благополучие. Работи върху разработването на изследователско-практическа програма интегрираща знания от различни области на науката и културните (фолклорни) знания насочена към разрешаването на значими психични проблеми като: тревожностни разстройства, дерпесии, травматични преживявания причинени от хипермодерния объркващ начин на живот на високи обороти. Установяването на хармония и спокойствие чрез контакта с природата е общочовешко право и ценност, която ни помага да се чувстваме единни, неразделна част от целия свят.

Comments are closed.