Цели

 

Чрез нашите дейности, ние се стремим да изградим:

  •  Устойчиви общности, екологични селища и устойчива еко-трансформация на градовете;
  •  Устойчива местна зелена икономика и зелени работни места;
  •  Екопедагогика за детските градини, училищата, университетите, местните институции и гражданското общество; Активна Младежка култура на участническа демокрация, сътрудничество и мултикултурен толеранс;
  •  Активната социална интеграция, творчески и спортни дейности за хора в   неравностойно положение; борба  срещу социалното неравенство, агресията и дискриминацията в обществото;
  • Защита на Природата, биологичното и културно разнообразие;
  •  Адаптация към климатичните промени и смекчаване на последиците им;
  •  Култура и практика на активно демократическо участие, ангажираност към проблемите на околната среда и личностна самоактуализация.

 

Comments are closed.