История и Мисия

Идеята за създаването на Българския Център за Устойчиво Местно Развитие и Екопедагогика (БЦУРЕ) се роди през 2007 като резултат от етическата и устойчива визия на млади Български експерти и тяхната международна дейност  в сферата на политики за устойчиво (жизнеспособно) развитие, екопедагогика и пряка демокрация. През 2011, БЦУРЕ бе основан като Неправителствена Организация в Обществена полза, с мисията да:

  •  Подпомага местната власт и местните общности за въвеждане, развитие и осъществяване на сценарии, програми и проекти за устойчиво развитие;
  •  Инициира и реализира местни, регионални и международни устойчиви екопедагогически  проекти чрез стимулиране на Евросътрудничеството и развитие на програми за сътрудничество с Бразилия.

Нашата универсална мисия е да допринесем активно за създаването на една нова жизнеспособна цивилизация основана на Екопедагогика по целия свят, чрез овластяване и обединяване на хората за устойчивост и мир!

Comments are closed.